Mi a Lélekfejlesztés?

Mi a Lélekfejlesztés?

A „Lélekfejlesztés” megértést jelent egy belső felismerést. Nagyobb belelátást az adott dolgokba.

A Lélek érez, sosem gondolkodik. Aki lélekből, azaz belülről lát, az nem gondolkodik közben. Nagyobb és teljes körűbb egy meglátás, ha nincsen benne semmi emberi. Ebben az ember maga a korlát ebben. Oda belépni emberként, ahol nincsen semmi emberi, ott több ismerhető fel egy valós létezésből, mint ha elméletileg keresnénk bármire választ. A lélekfejlesztés annak elmondása, megismertetése, megmutatása, ezt hogyan lehet elérni, megélni.

A teljességhez sok fajta dolog kell, de ezek nem ismerete kapcsán megrekedünk és nem tudunk szintekkel fentebb jelen lenni.
A felismerésekhez erő kell és ez az erő visz tovább velünk szárnyalva olyan magasságokba, melyekről tán addig nem is feltételeztük, hogy léteznek. Egy fejlett tudással rendelkező
és nagy tapasztalást alkalmazó Lélekkel rendelkező ember sem lehet teljes, emberként. Mindig van mit tanulnia! – új tapasztalatokkal és a Mindent átfogó valós teljesség meglátásaiból
eredő felismerésekkel találkozhat. Egy ilyen fejlett Spirituális Lélek olyan, aki bármiből, ami elérhetetlen lehetne számára, elérhetőséget kovácsol.

Egy világ csak annyira tud elérhető lenni, mint amennyire beengedjük az „ég” láthatatlanságának, földi valóságában érzékelhető igazságait.

A Lélek folyamatosan tapasztal, egyre több megismerés birtokába jut és saját létezése kapcsán tud egyre jobb, és magasabb rezgésű minőségben létezni. Ehhez a földi létben főként erő kell.
Megtudjunk olyan dolgokat, amik számunkra addig homályban voltak és esetleg hittünk benne, de nem tapasztaltuk meg. Mikor ehhez a kellő erőt elértük, más ajtók is megnyílnak számunkra, semmit sem kell már akkor tenni, csak figyelni mindenre és meglátni azokat, amik feltárják magukat előttünk.

A karma is megérthető, nem csak a sajátunk, hanem a működése és kivitelezésinek sokrétűsége is. Ezek rengetek megértést adnak és az emberi lét testkorlátja csak az egyik hátráltató momentum ebben.

A „Lélekfejlesztő” beszélgetéshez az adott valakinek már rendelkezni kell egy spirituális tudással. Tudatában, és tudástárában kell lennie adott dolgoknak. Számára már nem lehet kérdés előző életek megtapasztalásának érzelmi emlékei, a karma működése és földi létjogosultságainak okai. Kész van arra, hogy bármit tud meg, ne legyen meglepő számára, még ha nem tetsző is, amire fény derült. Erősnek kell lennie saját és mások igazságaihoz. Nem hittel, hanem tényekkel kezeli a létet. Bízik dolgokban, de már nem a láthatatlanság, hanem a felderíthető dolgok alkotják megértésre váró kérdéseit. Nincs benne harag, ítélkezés, hanem már megértette és alkalmazza a földi létben a Kettősség Egységének a jelentőségét. Tudja, hogy fény csak sötétségből eredhet, és nem ítéli el azokat, akik szenvedve élik létüket, hanem hálát ad önmaga ragyogásáért azoknak, akik bevállalták a sötétséget, hogy a „Segítők” ragyoghassanak. Érti létezésük okait és meglátva a kettőt az Egyben már nem kilép abból, ami a sötétségben van, hanem emeli azok rezgését, akik sötétsége által ő fényként tud létezni. Mégis tudja, hogy számára még van mit tanulnia, megtapasztalnia és minél többet tud meg, annál jobban tudja, hogy mennyi mindent nem tud még. Ezért mindenben tanulást lát és él meg, bármilyen is legyen az adott dolog. És nem az vezérli, hogy mások milyenek legyenek, hanem az, hogy önmagjából hozza ki a legjobb minőségű földi létezést, és ennek a tudásnak a birtokában másoknak is Belső Békét tudjon felmutatni a saját létezése tisztaságával.